ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 ธ.ค. 2564
2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
07 ธ.ค. 2564
3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
11 พ.ย. 2564
4 ประกาศผลผู้ชนะโครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านวังแพ ม.3,9 ต.ขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
10
28 ต.ค. 2564
5 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
29 ก.ย. 2564
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
14
22 ก.ย. 2564
7 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมตลิ่งเลียบถนนสายศรีธรรมโศกราช 1 หมู่ที่ 2 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
20
22 ก.ย. 2564
8 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนพาราแอสลห์ติกคอนกรีต บ้านวังแพ หมู่ที่ ๓,๙ ตำบลขุนทะเล จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙,๖๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเกอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
15
10 ก.ย. 2564
9 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 ก.ย. 2564
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
25 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35