ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ต.ค. 2563
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
14 ส.ค. 2563
3 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 ก.ค. 2563
4 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
30 พ.ค. 2563
5 กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองประ หมู่ที่ ๖ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ของเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
15
30 เม.ย. 2563
6 กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางนมเหนือ ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ของเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
20
30 เม.ย. 2563
7 กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยมวง หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ของเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
24
30 เม.ย. 2563
8 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
30 เม.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ถนน นศ.3183 สายบ่อทราย-ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
15 เม.ย. 2563
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ถนน นศ.3183 สายบ่อทราย-ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddingX ดาวน์โหลดเอกสาร
15
02 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31