ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 การประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
04 ม.ค. 2561
82 เรื่อง สถานะทางการเงินไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
01 ม.ค. 2561
83 ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
208
24 ส.ค. 2560
84 เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
23 ส.ค. 2560
85 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
291
19 ก.ค. 2560
86 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
195
13 ก.ค. 2560
87 การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
21 มิ.ย. 2560
88 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
130
23 ธ.ค. 2559
89 เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
137
15 ธ.ค. 2559
90 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนทะเล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมตาขุนพล เทศบาลตำบลขุนทะเล
165
08 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19