ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเลการปรับปรุงลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
05 มิ.ย. 2559
62 จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 และพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
152
29 มี.ค. 2559
63 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
28 ม.ค. 2559
64 ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
06 ม.ค. 2559
65 บทความ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
11 ธ.ค. 2558
66 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่องรายชื่อผู้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
182
05 พ.ย. 2558
67 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์กีฬาประเภท เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 เครื่องและเครื่องเล่นเด็ก จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
22 ต.ค. 2558
68 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์กีฬาประเภท เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 เครื่องและเครื่องเล่นเด็ก จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
22 ต.ค. 2558
69 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์กีฬาประเภท เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 เครื่องและเครื่องเล่นเด็ก จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
22 ต.ค. 2558
70 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์กีฬาประเภท เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 เครื่องและเครื่องเล่นเด็ก จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
22 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15