ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 เรื่อง สถานะทางการเงินไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 ม.ค. 2561
52 ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
134
24 ส.ค. 2560
53 เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
23 ส.ค. 2560
54 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
108
19 ก.ค. 2560
55 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
115
13 ก.ค. 2560
56 การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
21 มิ.ย. 2560
57 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
53
23 ธ.ค. 2559
58 เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
64
15 ธ.ค. 2559
59 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนทะเล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมตาขุนพล เทศบาลตำบลขุนทะเล
88
08 ส.ค. 2559
60 ขอเชิญเที่ยวงานเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา เบิกฟ้าเทศบาลตำบลขุนทะเล พบประชาชย ประจำปี ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
196
02 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15