ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
101
02 ส.ค. 2562
52 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
170
28 มิ.ย. 2562
53 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ จำแนกรายมิติรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
187
28 มิ.ย. 2562
54 แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
28 มิ.ย. 2562
55 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
148
27 มิ.ย. 2562
56 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
27 มิ.ย. 2562
57 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
27 มิ.ย. 2562
58 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
27 มิ.ย. 2562
59 ช่องทางการตอบแบบรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)/ภายนอก(EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
01 พ.ค. 2562
60 1.คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
154
29 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19