ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
187
10 ก.ค. 2563
42 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
12 มิ.ย. 2563
43 เรื่อง การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
172
02 มิ.ย. 2563
44 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลขุนทะเล ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
01 มิ.ย. 2563
45 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
196
01 เม.ย. 2563
46 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
139
30 มี.ค. 2563
47 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
178
19 ก.พ. 2563
48 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
224
28 ม.ค. 2563
49 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมด้านกีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
68
26 ธ.ค. 2562
50 สนามกีฬาในเขตพื้นที่บริการเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
78
26 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19