ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 ธ.ค. 2563
32 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง กำหนดให้สถานที่สาธารณะในพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 ธ.ค. 2563
33 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
172
25 พ.ย. 2563
34 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
129
12 พ.ย. 2563
35 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
137
01 ต.ค. 2563
36 เทศบาลตำบลขุนทะเล ประชาสัมพันธ์รับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ต.ค. 2563
37 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
149
22 ก.ย. 2563
38 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
192
31 ส.ค. 2563
39 คู่มือการท่องเที่ยวตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
169
17 ส.ค. 2563
40 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
157
11 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19