ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
113
22 ก.พ. 2562
32 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
41
22 ก.พ. 2562
33 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
87
15 ม.ค. 2562
34 ประชาสัมพันธ์จากเทศบาตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
61
24 ธ.ค. 2561
35 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล
71
29 พ.ย. 2561
36 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
23 พ.ย. 2561
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
15 พ.ย. 2561
38 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
14 พ.ย. 2561
39 แจ้งการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
14 พ.ย. 2561
40 รายงานการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
63
14 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15