ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
08 พ.ย. 2564
22 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
04 ต.ค. 2564
23 กิจกรรมการดูแลคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ก.ย. 2564
24 รายงานข้อมูลตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ก.ย. 2564
25 ประกาศผลการลดพลังงานของเทศบาลตำบลขุนทะเลประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
10 ก.ย. 2564
26 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
159
16 มิ.ย. 2564
27 แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งเหตุที่ไ่ม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
22 มี.ค. 2564
28 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
238
20 ม.ค. 2564
29 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
158
05 ม.ค. 2564
30 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง นโยบายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19