ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ช่องทางการตอบแบบรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)/ภายนอก(EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 พ.ค. 2562
22 1.คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
39
29 มี.ค. 2562
23 2 คู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
45
29 มี.ค. 2562
24 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
68
22 ก.พ. 2562
25 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 ก.พ. 2562
26 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
56
15 ม.ค. 2562
27 ประชาสัมพันธ์จากเทศบาตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
39
24 ธ.ค. 2561
28 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล
49
29 พ.ย. 2561
29 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
23 พ.ย. 2561
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
15 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15