ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
66
11 ส.ค. 2563
12 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
104
10 ก.ค. 2563
13 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 มิ.ย. 2563
14 เรื่อง การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
85
02 มิ.ย. 2563
15 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลขุนทะเล ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
01 มิ.ย. 2563
16 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
100
01 เม.ย. 2563
17 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
61
30 มี.ค. 2563
18 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
80
19 ก.พ. 2563
19 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
124
28 ม.ค. 2563
20 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
25
02 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15