ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
565
16 มิ.ย. 2553
152 มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดขุนทะเลสัมพันธ์ ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
788
07 มิ.ย. 2553
153 ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวง " ตาขุนพล"
1139
24 พ.ค. 2553
154 ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2553
583
31 มี.ค. 2553
155 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
511
09 มี.ค. 2553
156 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
603
25 ก.พ. 2553
157 ขอเชิญชวนชำระภาษี ประจำปี 2553
731
07 ม.ค. 2553
158 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
680
30 ธ.ค. 2552
159 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
723
23 ธ.ค. 2552
160 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
629
21 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19