ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดขุนทะเลสัมพันธ์ ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
720
07 มิ.ย. 2553
122 ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวง " ตาขุนพล"
1036
24 พ.ค. 2553
123 ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2553
505
31 มี.ค. 2553
124 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
431
09 มี.ค. 2553
125 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
531
25 ก.พ. 2553
126 ขอเชิญชวนชำระภาษี ประจำปี 2553
659
07 ม.ค. 2553
127 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
605
30 ธ.ค. 2552
128 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
644
23 ธ.ค. 2552
129 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
553
21 ธ.ค. 2552
130 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาวน์โหลดเอกสาร
363
18 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15