ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศ การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
327
18 ต.ค. 2556
122 รายการลั่นกลองเพล ตอน ขุนทะเลแห่งการเรียนรู้
513
31 พ.ค. 2556
123 กศน.ตำบลขุนทะเล และั กศน.อำเภอลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
1028
14 มี.ค. 2556
124 ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
02 ก.พ. 2556
125 แผนผังการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
240
02 ก.พ. 2556
126 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
512
19 ธ.ค. 2555
127 เรื่อง การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
225
09 พ.ย. 2555
128 ผลการประกวดผลงานทางวิชาการนักเรียน ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
625
17 ส.ค. 2555
129 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
633
08 เม.ย. 2555
130 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ.2555 ณ สวนสุขภาพประจำตำบลขุนทะเล (สี่แยกชลประทานล่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
1040
21 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19