ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ขอเชิญเที่ยวงานเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา เบิกฟ้าเทศบาลตำบลขุนทะเล พบประชาชย ประจำปี ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
272
02 ส.ค. 2559
92 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเลการปรับปรุงลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
05 มิ.ย. 2559
93 จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 และพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
232
29 มี.ค. 2559
94 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
28 ม.ค. 2559
95 ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
06 ม.ค. 2559
96 บทความ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
307
11 ธ.ค. 2558
97 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่องรายชื่อผู้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
280
05 พ.ย. 2558
98 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์กีฬาประเภท เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 เครื่องและเครื่องเล่นเด็ก จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
258
22 ต.ค. 2558
99 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์กีฬาประเภท เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 เครื่องและเครื่องเล่นเด็ก จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
199
22 ต.ค. 2558
100 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์กีฬาประเภท เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 เครื่องและเครื่องเล่นเด็ก จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
208
22 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19