ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 รายการลั่นกลองเพล ตอน ขุนทะเลแห่งการเรียนรู้
443
31 พ.ค. 2556
92 กศน.ตำบลขุนทะเล และั กศน.อำเภอลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
940
14 มี.ค. 2556
93 ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
02 ก.พ. 2556
94 แผนผังการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
166
02 ก.พ. 2556
95 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
19 ธ.ค. 2555
96 เรื่อง การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
155
09 พ.ย. 2555
97 ผลการประกวดผลงานทางวิชาการนักเรียน ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
558
17 ส.ค. 2555
98 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
566
08 เม.ย. 2555
99 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ.2555 ณ สวนสุขภาพประจำตำบลขุนทะเล (สี่แยกชลประทานล่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
967
21 มี.ค. 2555
100 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
659
15 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15