ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
4
16 มิ.ย. 2564
2 แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งเหตุที่ไ่ม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
22 มี.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
99
20 ม.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
53
05 ม.ค. 2564
5 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
25 พ.ย. 2563
6 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
12 พ.ย. 2563
7 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 ต.ค. 2563
8 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
45
22 ก.ย. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
86
31 ส.ค. 2563
10 คู่มือการท่องเที่ยวตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
63
17 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15