ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
17 มิ.ย. 2565
2 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบักน้ำเสียในอาคาร 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
25 พ.ค. 2565
3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
14
25 พ.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 พ.ค. 2565
5 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
12 เม.ย. 2565
6 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 เม.ย. 2565
7 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่่น ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลัง ข้อ 72 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 เม.ย. 2565
8 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 เม.ย. 2565
9 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน 3" (ระยะที่ 3 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
24 มี.ค. 2565
10 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
43
21 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19