ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
29
02 ธ.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
10 พ.ย. 2564
3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 พ.ย. 2564
4 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
04 ต.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
94
16 มิ.ย. 2564
6 แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งเหตุที่ไ่ม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
22 มี.ค. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
183
20 ม.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
115
05 ม.ค. 2564
9 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
125
25 พ.ย. 2563
10 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
87
12 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16