ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล
  รายละเอียด : การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 168 คน