ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล
  รายละเอียด : ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการกับเทศบาลตำบลขุนทะเล ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เพือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทสบาลตำบลขุนทะเล ตั้งแต่วันนี้ถีง 30 พฤศจิกายน 2561 ได้ทางลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/7b1nmb
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 151 คน