ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และขั้นตอนการติดต่อเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และสถิติการใช้บริการ
  รายละเอียด : รายละเอียดการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์เทศบาลตำบลขุนทะเล
SLOT ONLINE
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 157 คน