ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนทะเล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมตาขุนพล เทศบาลตำบลขุนทะเล
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนทะเล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมตาขุนพล เทศบาลตำบลขุนทะเล
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 170 คน