ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลขุนทะเล
  รายละเอียด : ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 236 คน