ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลขุนทะเล
  รายละเอียด : แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 230 คน