ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  รายละเอียด :

รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณในเรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตามนโยบายรัฐบาล   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2558

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 332 คน