ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  รายละเอียด :

รับขึ้นทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ

เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2558

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 368 คน