ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กศน.ตำบลขุนทะเล และั กศน.อำเภอลานสกา
  รายละเอียด : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานสกา ซึ่งมีกศน.ตำบลเครือข่าย กศน.อำเภอลานสกา โทรศัพท์ 0-7537-4457 โทรสาร 0-7537-4457 จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 1034 คน