ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผลการประกวดผลงานทางวิชาการนักเรียน ประจำปี 2555
  รายละเอียด : ผลการประกวดผลงานทางวิชาการเนื่องในงานเบิกฟ้า อบต.ขุนทะเล พบประชาชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 630 คน