ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ.2555 ณ สวนสุขภาพประจำตำบลขุนทะเล (สี่แยกชลประทานล่าง)
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ.2555 ณ สวนสุขภาพประจำตำบลขุนทะเล (สี่แยกชลประทานล่าง)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 1045 คน