ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)
  รายละเอียด :

    ทางโครงการสร้างสุขภาวะจากตำบลขุนทะเลด้วยการเรียนรู้เพื่อขยายผลสู่ตำบลเครือข่าย(สสส.)

ขอเรียนเชิญท่านและฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าหน้าที่แกนนำชุมชนเข้าร่วมพิธีเพื่อลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

     ในวันพุธที่ 25-26 พ.ค.2554

ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล  อ.ลานสกา 

จ.นครศรีธรรมราช 

(โดยกิจกรรม  จะเริ่มตั้งแต่วันที่  25 พ.ค. 2554)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 843 คน