ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด : อบต.ขุนทะเลได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยสามารถดูรายชื่อได้ที่ เมณูหลัก งานพัฒนาชุมชน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 694 คน