ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 650 คน