ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
  รายละเอียด : ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ มีกำหนด ๑๕ วัน ณ ห้องประชุมตาขุนพล องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล อำเภอ ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 568 คน