ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มาตราการประหยัดน้ำ
  รายละเอียด : มาตราการประหยัดน้ำ 10 ประการที่ควรศึกษาจากส่วนโยธา อบต.ขุนทะเล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 607 คน