ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดขุนทะเลสัมพันธ์ ประจำปี 2553
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา มีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬา ดังนั้นจึงกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขุนทะเลสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 53 ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2553-9 กรกฎาคม 2553 ณ สนามโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ต.ขุนทะเล ทางองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสนุกในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 793 คน