ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2553
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2553 ในวันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 2553 ณ สวนสาธารณะตำบลขุนทะเล อ.ลานสกา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยนายพิชัย บุณยเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 589 คน