ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ครั้งที่ 1
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ครั้งที่ 1
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 608 คน