ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนชำระภาษี ประจำปี 2553
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเลได้รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ประจำปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป จึงขอเชิญประชาชนทุกคนที่มีพื้นที่ทำการเกษตรหรือประกอบกิจการค้าในพื้นที่ตำบลขุนทะเล มาชำระภาษีได้ ณ ส่วนการคลัง อบต.ขุนทะเล 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ของทุกปี 2.ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม ของทุกปี 3.ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มาราคม-30 เมษายน ของทุกปี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มกราคม. 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 736 คน