ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง กำหนดให้สถานที่สาธารณะในพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง กำหนดให้สถานที่สาธารณะในพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน