ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กิจกรรมการดูแลคนพิการ
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลขุนทะเลร่วมกับ รพ.สต.บ้านบ่อทราย ร้านไพศาลนคร มอบรถเข็นให้กับคนพิการ จำนวน 2 คัน และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมอบถุงยังชีพให้กับคนพิารทางสายตา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน