ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลตำบลขุนทะเล
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร วันนี้วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13:30 น. การประชุมเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายอำเภอลานสกา ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลขุนทะเล รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลานสกา สาธารณสุขอำเภอลานสกา กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านตำบลขุนทะเล ทุกท่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านสอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านบ่อทราย ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 1-12 ตำบลขุนทะเล ทุกท่าน ณ ห้องประชุมตาขุนพล สำนักงานเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน