ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลตำบลขุนทะเล
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สนามกีฬาเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ส่งมอบ-รับมอบ สนามกีฬาประจำอำเภอลานสกา ตามโครงการปรับสภาพสนามกีฬาตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการส่งเสริมใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่นใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธี โอกาสนี้ นายโสภณ พรหมแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา กล่าวว่าเทศบาลตำบลขุนทะเล ยินดีที่ได้รับมอบครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้ดำเนินโครงการปรับสภาพสนามกีฬา ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการส่งเสริมใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งใช้งบประมาณก่อสร้างในวงเงิน 24 ล้าน 8 แสน 7 หมื่น 9 พัน โดยสนามกีฬาดังกล่าวจะเป็นสถานที่ออกกำลังกาย สถานที่ฝึกซ้อมกรีฑา-กีฬาและการแข่งขันต่างๆ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน