ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลตำบลขุนทะเล
  รายละเอียด : วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสุดารัตน์ เอียดเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสารภี สุทธิธรรม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายจำลอง ศรีจำรัส นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางวาสนา ขวัญแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะครู ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้โดนสุนัขกัดที่สนามกีฬาขุนทะเลพร้อมมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน