ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลตำบลขุนทะเล
  รายละเอียด : วันที่ 7 ม.ค.2565 เวลา 10.00 น. นายโสภณ พรหมแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเลและ คณะผู้บริหาร เรียกประชุมเร่งด่วนเพื่อกำหนดมาตรการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด ณ บริเวรสนามกีฬาอำเภอลานสกา และได้กำหนดมาตรการดังนี้ 👉ให้ดำเนินการจับสุนัขจรจัดทั้งหมดที่อยู่ในบริเวรพื้นที่สนามกีฬาทั้งหมดและมากักขังไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้สนาม 👉ดำเนินการประสาน ศูนย์พักพิงสัตว์ หรือมูลนิธิที่รับเลี้ยงสุนัข เพื่อดำเนินการจัดส่งให้กับมูลนิธิหาผู้รับเลี้ยงต่อไป 👉ส่งทีมไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โดนสุนัขกัดบริเวรสนามกีฬาอำเภอลานสกา ทางเทศบาลตำบลขุนทะเล 🙏🙏🙏 กราบขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับ 🙏🙏🙏 วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสุดารัตน์ เอียดเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสารภี สุทธิธรรม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายจำลอง ศรีจำรัส นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางวาสนา ขวัญแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะครู ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้โดนสุนัขกัดที่สนามกีฬาขุนทะเลพร้อมมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน