ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมคณะทำงานเพื่อยกระดับในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  รายละเอียด : วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตาขุนพล เทศบาลตำบลขุนทะเล มีการประชุมคณะทำงานเพื่อยกระดับในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลขุนทะเล เข้าร่วมการประชุุมในครั้งนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน