ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : "ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ภายในเดือน มิถุนายน 2564 นี้"
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 159 คน