ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้วสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 184 คน