ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ต.ค. 2563
2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 ก.ย. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
38
31 ส.ค. 2563
4 คู่มือการท่องเที่ยวตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
24
17 ส.ค. 2563
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 ส.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
50
10 ก.ค. 2563
7 เรื่อง การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
02 มิ.ย. 2563
8 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลขุนทะเล ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 มิ.ย. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 เม.ย. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
23
30 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15